શું તમારો પણ ફોન હેંગ કે ધીમો થઈ જાય છે, જાણો આ 9 ઉપાયો

સૌપ્રથમ તો તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તમારા ફોનની રેમ કેટલી છે અને તમે તેમાં એપ્લિકેશન્સ કઈ-કઈ ચલાવો છો, તમને જણાવી દઈએ કે 1 GB રેમવાળો ફોન પણ ધીમો થઇ…