સ્કૂલેથી ફોન આવ્યો, “જલ્દી હોસ્પિટલે આવો તમારી દીકરીને માથામાં ભયંકર વાગ્યું છે.” માતા-પિતા હોસ્પિટલે પહોંચ્યા ત્યાં તો દીકરી…

દરરોજ સવાર ની જેમ આજે પણ મીરા વહેલી સવારે ૭ વાગ્યે તૈયાર થઈને નીચે આવી. નીચે જોયું તો તેના પિતા સોફા ઉપર સૂઈ રહ્યા હતા, મીરાં થોડી ગભરાઈ ગઈ પરંતુ આ તેની માટે નવીન નહોતું કારણકે અવારનવાર તેના પિતા સોફા પર આવીને નીચે સૂઈ જતા. તરત જ તે ઉપર જઈને પોતાની માતાના બેડરૂમ માં ગઈ, ધીમે ધીમે દરવાજો ખોલી અને જોયું તો બધો સામાન આમતેમ પડ્યો હતો.

error: Content is Protected!