રસ્તામાં વીજળી પડી તો બસ ડ્રાઈવરે કહ્યું, આપણા બધા માંથી કોઈ એક ના લીધે બધા મૃત્યુ પામશું… એથી બચવાનો એક ઉપાય એ છે કે…

જ્યારે એ યાત્રીને કંઈ જ ન થયું તો તેનું મન પ્રસન્ન થઈ ગયું, કારણ કે તે હજુ પણ જીવિત હતો. હવે આ જ રીતે દરેક યાત્રીઓએ બસની નીચે ઉતરીને વૃક્ષ ને સ્પર્શ કરીને ફરી પાછું બસ માં આવવાનું હતું. એક પછી એક દરેક યાત્રીઓ નીચે ઉતરી મનમાં ભય સાથે વૃક્ષ નો સ્પર્શ કરતા અને ફરી પાછા બસમાં પાછા ફરતા. એક પછી એક બધા યાત્રીઓએ આ ક્રમ જાળવી રાખ્યો અને બસમાં હવે એક જ યાત્રી ને વૃક્ષ સ્પર્શ કરવાનું બાકી હતું. બધા યાત્રીઓ ખૂબ જ આનંદિત હતા પરંતુ તે બાકી રહેલો છેલ્લો યાત્રી ખુબ જ ડરી ગયો. કારણ કે બધા યાત્રીઓ નીચે જઈને ફરી પાછા આવી ચૂક્યા હતા અને બસમાં હાજર રહેલ કોઈ પણ વ્યક્તિ હવે વૃક્ષને સ્પર્શવામાં બાકી નહોતું. ડ્રાઈવર પણ વૃક્ષ ને સ્પર્શી ને ફરી પાછો બસ પર આવી ગયો હતો.

એ યાત્રી ને માત્ર મૃત્યુ ના વિચાર જ આવતા હતા, તે ખૂબ જ ડરી રહ્યો હતો અને ડરના કારણે નીચે જવા માટે તૈયાર જ નહોતો. પણ બધા યાત્રીઓ એ તેના પર દબાણ કર્યું અને વૃક્ષ નો સ્પર્શ કરવા માટે મજબૂર કર્યો. હવે પહેલો યાત્રી મનમાં 100% મૃત્યુના ભય સાથે ધીમે ધીમે બસમાંથી આગળ વધીને નીચે ઉતરવાના દરવાજા પાસે જઈ રહ્યો હતો.

એ યાત્રી બસની અંદર ચાલી રહ્યો હતો અને દરવાજા પાસે જઈ રહ્યો હતો ત્યારે બસ માં હાજર રહેલ દરેક યાત્રીઓ તેની સામે જોઈ રહ્યા હતા, બધા યાત્રીઓ તેની સામે તાકી તાકીને જોઇ રહ્યા હોવાથી પેલા યાત્રીનો ડર વધી રહ્યો હતો. બસ ના દરવાજા પાસે રહેલા પગથીયા પરથી નીચે ઉતરીને પેલો યાત્રી વૃક્ષ ને સ્પર્શ કરવા માટે આગળ વધ્યો. વૃક્ષ પાસે જઈને વૃક્ષ નો સ્પર્શ કર્યો અને હજુ તો બસમાં ફરી પાછો જઈ રહ્યો હતો કે તરત જ આકાશમાં ભયાનક ગર્જના થઈ અને વીજળી પડી, પરંતુ એ વીજળી એ તે માણસને નહીં ત્યાં સામે ઊભેલી બસને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો. એટલે પેલો યાત્રી તો બચી ગયો પરંતુ બસ માં હાજર રહેલા દરેક યાત્રીઓ સાથે ડ્રાઇવર પણ મૃત્યુ પામ્યા. આ બનાવને કારણે એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે આખી બસ માત્ર યાત્રીની હાજરીને કારણે જ સુરક્ષિત હતી.

error: Content is Protected!