પત્નીએ બહાર શાકવાળા ને કહ્યું ભાઈ કાલ થી શાક દેવા ન આવતા, શાકવાળા એ પૂછ્યું કેમ તો આંખમાં આંસુ સાથે પત્નીએ કહ્યું…

એક મિડલ ક્લાસ પરિવાર હતો ઘરમાં ચાર સભ્યો રહેતા હતા પતિ પત્ની અને પતિના માતાપિતા એમ કુલ મળીને ચાર સભ્યો રહેતા હતા. પતિની સારી નોકરી હતી અને ઘરનું ગુજરાન નોકરી માંથી જ ચાલતું.

પતિનો પગાર પણ ખૂબ જ વધારે ન હતો કે જેનાથી ઘર ખર્ચ પણ નીકળી શકે અને સાથે બચત પણ થાય લગભગ મહિનાના અંતે હિસાબ કરવા લાગે તો લગભગ જેટલા આવક થાય એટલા જ ખર્ચા પણ થઇ જતા, તેમજ પતિનો પગાર પણ ઓછો હોવાથી શહેરના ખર્ચા સામે ટકવું ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું તેમ છતાં પતિ પત્ની બંને ખૂબ જ કરકસરથી રહેતા અને બને તેટલો ઓછો ખર્ચો કઈ રીતે કરવો તે વિશે વિચારતા.

એક દિવસ પતિ સાંજે ઘરે આવ્યો અને પત્ની સાથે જમીને ચર્ચા કરી રહ્યો હતો ત્યારે ખુશ થઈને તેને એક વાત જણાવી કે મને એવી ખબર પડી છે કે અમારી ઓફિસમાં દરેક લોકોનું પગાર વધવાનો છે, એટલે મારો પણ પગાર હવે વધશે. આ વાત સાંભળીને પત્ની થોડી ખુશ થઈ ગઈ.

કારણકે જો પગાર વધે તો થોડી બચત કરવામાં આવે તો ભવિષ્ય માટે પણ નિશ્ચિંત થઈ શકાય. તેના પતિનો પગાર વધ્યો પણ ખરો અને થોડી થોડી બચત થવા લાગી અને આમ પણ કહેવાય છે ને કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય એટલે થોડી બચત પણ ભેગી કરીએ તો તેમાંથી જ મોટું ભંડોળ ઊભું થઈ શકે.

પરંતુ તે જે કંપનીમાં નોકરી કરી રહ્યો હતો ત્યાં અચાનક જ પરિસ્થિતિ અલગ થઈ ગઈ અને એક કંપનીમાંથી ઘણા કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી છૂટા કરી દીધા, એમાં આ પતિને નોકરી પણ છૂટી ગઈ.

એકની એક નોકરી કે જેનાથી સંપૂર્ણ ઘરનો ખર્ચો જેના પર નિર્ભર હતો તે જ નોકરી તેના હાથમાં ન રહી એટલે તે ખૂબ જ ચિંતામાં જતો રહ્યો, હવે શું કરવું તેની જરા પણ વિચારવાની પરિસ્થિતિ માં નહોતો. સાંજે ઘરે પાછો ફર્યો તો જમવાની ના પાડી દીધી પત્નીએ પૂછ્યું તમે આજે જમવાની કેમ ના પાડી તો કહ્યું મને ભૂખ નથી લાગી.

error: Content is Protected!