માતાએ તહેવાર ની ખરીદી કરવા માટે લિસ્ટ બનાવી આપ્યું, પરંતુ એ લિસ્ટ વાંચી ને તેમનો દીકરો ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા લાગ્યો કારણ કે…

પવન તરત ઓફિસ જવા રવાના થઈ ગયો, ઓફિસનું કામ પૂરું કરીને બપોર પછી રજા લઈને તે ઘરે આવ્યો. ઘરે આવીને તરત જ માતા ને પૂછ્યું મમ્મી તમારું લિસ્ટ તૈયાર થઈ ગયું? એટલે માતાએ તેને એક કાગળ આપ્યો. એ કાગળ લઈને તરત જ પોતાના પોકેટમાં મૂકીને અંદર રૂમમાં ગયો, પત્નીને પૂછ્યું માનસી તું તૈયાર થઈ ગઈ છે? હા સામેથી જવાબ મળ્યો.

થોડા જ સમય પછી માનસી અને પવન બંને વસ્તુઓ ની ખરીદી કરવા નીકળી ગયા. બને તેટલી જલ્દી ખરીદી કરીને આવવાની હતી કારણકે સાંજે પાછા ફરે ત્યારે તેના સંતાનોને પણ ક્લાસીસ માંથી લઈને ઘરે જવાનું હતું.

પવન અને માનસી બંને ખરીદી કરવા નીકળ્યા રસ્તામાં પવને માનસી ને કહ્યું જોયું મેં તો તને પહેલા જ કહ્યું હતું કે મમ્મીને પણ કઈ વસ્તુ લેવી છે પરંતુ એ મને કહી નથી શકતા. અને મેં જ્યારે જીદ કરી તો તેને મને આખું લિસ્ટ બનાવીને આપ્યું છે, માત્ર જમવાનું ભોજન મળી જાય અને કપડા હોય એટલે જ માણસને જીવનમાં કંઈ જરૂર નથી એવું નથી આ સિવાય પણ માણસને ઘણું બધું જોઈતું હોય છે.

માનસી એ કહ્યું હા બસ તમે સાચા છો. પરંતુ પહેલા આપણે આપણા લિસ્ટમાં જે ખરીદી કરવાની છે તે ખરીદી કરીશું, ત્યાર પછી તમે માતાની લિસ્ટની ખરીદી કરી લેજો.

થોડા સમય પછી બજાર આવી એટલે એક પછી એક દરેક વસ્તુઓ લીસ્ટ પ્રમાણે માનસી ખરીદી કરતી હતી. થોડી વસ્તુઓ પવનની પણ હતી એટલે બધી વસ્તુઓ આશરે બે કલાક જેટલા સમયમાં ખરીદી કરીને બંને પાછા ગાડીમાં આવ્યા.

માનસીએ કહ્યું હું ખૂબ જ થાકી ગઈ છું એક કામ કરો તમે લિસ્ટ લઈને સામાન લઈ આવો હું ગાડીમાં બેઠી છું, અને હા મમ્મી એ લિસ્ટ માં શું લખ્યું છે એ તો જણાવો? તહેવાર ઉપર મમ્મી શું ખરીદવા માંગે છે?

error: Content is Protected!