માતાએ તહેવાર ની ખરીદી કરવા માટે લિસ્ટ બનાવી આપ્યું, પરંતુ એ લિસ્ટ વાંચી ને તેમનો દીકરો ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા લાગ્યો કારણ કે…

પવન અને માનસી ના લગ્ન થયાને લગભગ 10 વર્ષ થઈ ચૂક્યા હતા, પરંતુ દર વર્ષે મોટા તહેવારો આવે ત્યારે ઘરમાં કંઈક નવી વસ્તુ ખરીદવાનો બંનેને શોખ હતો. અને આ વર્ષે પણ આવનારા તહેવાર માટે એટલે કે થોડા જ દિવસોમાં દિવાળી આવી રહી હતી એટલે દિવાળી માટે શું ખરીદવું તેને લઈને બંને એકબીજા સાથે ચર્ચાઓ કરી રહ્યા હતા.

error: Content is Protected!