માતાની નિંદર અડધી રાત્રે ઉડી તો જોયું તો પરિણીત દિકરો તેના પલંગમાં તેની બાજુમાં સુતો હતો, માતાએ પુછ્યું, કેમ અહિં સુતો છે? વહુ થી નારાજ છે? દિકરાએ કહ્યુ…

મધરાત્રીનો સમય હતો, ઘડિયાળ માં લગભગ બે વાગ્યા હશે. બે મહિના પહેલાં જ જશોદાબેનના પતિ ગુજરી ગયા ત્યારથી તેઓને જાણે નીંદર જ ન આવતી, પતિ ગુજરી ગયા પછી જશોદાબેનને નીંદર પુરી ન થતી તો ક્યારેક અડધી રાત્રે નીંદર ઉડી જતી.

આજે પણ કંઇક એવું જ થયું, થોડા સમય સુધી નિંદર આવી હતી ફરી પાછી જશોદાબેન નીંદર ઉડી ગઈ. પલંગની બાજુમાં રહેલી ઘડિયાળ સામે નજર કરી ને જુએ છે તો ઘડિયાળ માં બે વાગ્યા હતા. રૂમની બારી ખૂલી હોવાથી ચંદ્રનો હળવો પ્રકાશ રૂમમાં પથરાઈ રહ્યો હતો.

જશોદાબેન પલંગની બીજી બાજુ નજર કરે છે તો તેનો દીકરો ત્યાં સૂતો હતો. દીકરો તેની રૂમમાં વહુ ની સાથે સૂવાની જગ્યાએ અહીં માતાના પલંગમાં આવીને જાણે બાળક સૂતું હોય એમ આડીઅવળી રીતે સૂતો હતો.

દીકરાને તેના રૂમની જગ્યાએ પોતાના રૂમમાં જોયો એટલે જશોદાબેન પહેલાં તો થોડા ગભરાઈ ગયા, દીકરો બાળકની જેમ જ સૂતો હતો અને કોઇપણ ટેકા વગર સૂતો હોવાથી જશોદાબેને તેના દીકરાના માથા પર હાથ ફેરવીને તેના માથા ની નીચે ઓશીકુ રાખ્યું ફરી પાછો દીકરાના માથા પર હાથ ફેરવીને દીકરા ને પૂછ્યું કેમ બેટા અહીં સૂતો છે? પરેશાન છો?

દીકરાએ જવાબ આપ્યો અને મમ્મી એવું કંઈ નથી, દીકરા ના માથા પર હાથ ફેરવ્યો એટલે તેના દીકરાની કાચી નીંદર પણ જાણે ખૂલી ગઈ હતી અને હવે થોડું પડખું ફરીને તે માતા ની વધુ નજીક આવી ગયો.

જશોદાબેનને પણ પતિના અવસાન પછી રાત્રિના હળવી હળવી નીંદર જ આવતી અને એમાં પણ દીકરાની આ બેચેની જોઈને તેઓ થોડા વધારે ગભરાઈ ગયા. તેઓએ દીકરાને પૂછયું બેટા આજકાલ હું જોઉં છું કે તું અડધી રાત્રે મારા પલંગ પર આવીને સૂઈ જાય છે, શું વહુ થી નારાજ છો?

error: Content is Protected!