માતાની નિંદર અડધી રાત્રે ઉડી તો જોયું તો પરિણીત દિકરો તેના પલંગમાં તેની બાજુમાં સુતો હતો, માતાએ પુછ્યું, કેમ અહિં સુતો છે? વહુ થી નારાજ છે? દિકરાએ કહ્યુ…

અરે ના મમ્મી એવું કંઈ નથી. દીકરાએ તેની માતાને જવાબ આપ્યો.

જશોદાબેન નીંદર ઉડી ગઈ હતી એટલે તેઓ પલંગ પર બેઠા થયા બેઠા થઈને પલંગની બાજુમાં જ ટેબલ માં રાખવામાં આવેલી બોટલ માંથી એક ઘૂંટડા જેટલું પાણી પીને ફરી પાછી બોટલ ટેબલ પર રાખી દીધી.

જશોદાબેન પલંગ પર પાછળ ટેકો રાખીને બેઠા હતા. તેને નીંદર ઉડી ગઈ હતી એટલે દીકરા ને પૂછ્યું તો પછી શું વાત છે બેટા?

દીકરાએ જવાબ આપ્યો અરે કંઈ જ નથી મમ્મી… ના, નથી એમ ટૂંકા જવાબ આપીને તે તેની માતા ના દરેક સવાલ ને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરતો રહ્યો.

“અરે દીકરા તારા મનમાં શું છે, જે હોય તે કહે ને?” તેની માતાએ ફરી પાછું પૂછ્યું… માતાએ કહ્યું તારી બેચેની જોઈને મારુ દિલ ગભરાય છે.

દીકરાએ પોતાનું માથું માતાના ખોળામાં રાખી દીધું પછી માતાના બંને હાથને પોતાના માથા પર રાખીને તેણે માતાને કહ્યું મમ્મી તમને યાદ છે, હું જ્યારે મોટો થઈ રહ્યો હતો ત્યારે પપ્પા એ મારો રૂમ અલગ કરી નાખ્યો હતો.

પોતાના માટે અલગ રૂમની જીદ તો તે જ કરી હતી ને, એ પણ યાદ હશે ને તને? માતાએ તેને યાદ અપાવવાની કોશિશ કરી.

હા એ મને યાદ છે પરંતુ હું જ્યારે સુઈ જાવ તો ત્યાર પછી તમે એ રૂમમાં આવીને મારા માથા પર હાથ ફેરવતા ફેરવતા ઘણી વખત મારી જ બાજુમાં સૂઈ જતા હતા.

માતાએ કહ્યું અને સવારે જ્યારે પણ તું મને તારી બાજુમાં સૂતી જોવે છે એક જ સવાલ પૂછતો યાદ છે…

હા મને યાદ છે મમ્મી… દીકરાએ જવાબ આપ્યો

માતા અને દીકરો વર્ષો પહેલાની ભુલાઈ ગયેલી વાતો યાદ કરી રહ્યા હતા…

માતાએ તેના દીકરાને કહ્યું, “તને યાદ છે તો કહે કે તું મને શું પૂછતો હતો?” માતાને એવું જ લાગી રહ્યું હતું કે સવારે પહેલી ઘણી વાતો સાંજ સુધીમાં ભૂલી જનારા દીકરાને વર્ષો પહેલાની વાત તો કઈ રીતે યાદ હશે… અને એવું જ વિચારીને તે હસી પડી.

error: Content is Protected!