લગ્નના અમુક વર્ષો પછી પતિ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા તો સાસરીવાળા એ પત્નીના માતા-પિતા તેમજ ભાઈને બોલાવીને એવું કહ્યું કે દરેક લોકો…

ઘણા વર્ષો પહેલાની આ વાત છે, એવો સમય હતો જ્યારે ટ્રેનમાં જવાનું હોય ત્યારે એ મુસાફરી ઓછી અને મજા વધુ આવે. એમાં પણ લાંબા સમયની ટ્રેન હોય જે એક દોઢ દિવસ તેના નિર્ધારિત કરેલા સ્ટેશને પહોંચે. આવી લાંબા-સમયગાળા ની ટ્રેનોમાં લોકો કંટાળી જતા પરંતુ આજુ બાજુવાળા લોકો સાથે અવનવી વાતો કરીને પોતાનો કંટાળો ગાયબ કરી દેતા.

error: Content is Protected!