લગ્નના અમુક વર્ષો પછી પતિ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા તો સાસરીવાળા એ પત્નીના માતા-પિતા તેમજ ભાઈને બોલાવીને એવું કહ્યું કે દરેક લોકો…

એ જમાનામાં મોબાઈલ વગેરે કદાચ અસ્તિત્વમાં પણ નહીં આવ્યા હોય એટલે લોકોને સમય પસાર કરવો હોય તો ઘણા ઓછા રસ્તા હતા. અને મનોરંજન માટે બીજું કોઈ સાધન નહોતું. આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ એ ટ્રેન પણ 30 કલાક પછી તેના છેલ્લા સ્ટેશને પહોંચતી.

ટ્રેનમાં એક કપલ લગભગ 35 થી 40 વર્ષ ના આસપાસ હશે તેઓ પણ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. એના ટ્રેનના ડબ્બામાં બીજા મુસાફરો પણ ત્યાં જ હતા અને એકબીજા સાથે બધા લોકો ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, બધા લોકો પોતાની અવનવી વાતો કહાનીઓ અને કિસ્સાઓ જણાવી રહ્યા હતા.

error: Content is Protected!