જ્યારે પણ જીવનમાં ઉદાસ હોય ત્યારે આ વાંચી લેજો, તમારી ઉદાસીનતા ગાયબ થઈ જશે

સંસાર એ હવન કુંડ છે અને આપણું જીવન એ પૂજા સમાન છે, એક દિવસ બધું જ સંસારરૂપી હવન કુંડમાં સમાહિત થઈ જવાનું છે. સારી પૂજા એ જ ગણાય જેમાં હવન ની સામગ્રીનો સરખી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ.

જો તમને આ સ્ટોરી પસંદ પડી હોય તો દરેક લોકો જોડે શેર કરજો, અને આ સ્ટોરીને કમેન્ટમાં ૧ થી ૧૦ ની વચ્ચે રેટિંગ પણ આપજો.

error: Content is Protected!