જે પાઘડી સસ્તી કિંમતે ન વહેંચાઈ, તે જ પાઘડી ને બીજા માણસે તેનાથી પાંચ ગણી કિંમતે વેચી, પણ તેને ગ્રાહકને શું કહ્યું? જાણવા જેવો પ્રસંગ છે…

એક વખત કબીરજી એ ખૂબ જ મહેનત કરીને એક અત્યંત સુંદર પાઘડી બનાવી. એ પાઘડી માં તેઓએ ઘણી મહેનત કરી હતી તેમજ એકદમ ઝીણું વણાટ કરીને પાઘડી ના દેખાવમાં ખુબ જ સુંદર વધારો કરી દીધો હતો, તેને એ પાઘડી વાંચવાનું મન થયું એટલે હમણાં જ નવી નવી બનાવેલી પાઘડી લઈને તેઓ બજારમાં નીકળી પડ્યા અને બજારમાં જઈને જોર જોરથી બૂમો પાડવા લાગ્યા, ખુબજ શાનદાર પાઘડી, માત્ર બે રૂપિયામાં ભાઈ માત્ર બે રૂપિયામાં.

error: Content is Protected!