જીનીયસ લોકોમાં જ જોવા મળે છે આ 7 આદતો, જાણો તમે પણ

દરેક માણસને કોઈને કોઈ આદત અથવા બુરી આદત હોય જ છે. ઘણાને ઇન્ટરનેટ સર્ફ કરવાની આદત હોય છે ઘણા ને ગેમ રમવાની આદત હોય છે તો ઘણાને વારંવાર ખાવાની આદત હોય છે.

અમુક જીનિયસ લોકોની આદતો સમાન હોય છે. આજે અમે તમને આવી આદતો જણાવવાના છીએ જેથી તમે કદાચ આદત પરથી માણસ જીનિયસ છે કે નહીં તે પારખી શકશો. અથવા તમે જીનીયસ છો કે નહીં તે પણ ખબર પડી જશે!

જો તમે તમારા જોડે જ વાત કરો છો

સાંભળીને આશ્ચર્ય લાગશે! પણ એક કંપનીએ કરેલા રિસર્ચ અનુસાર જે લોકો પોતાના જોડે વાત કરે છે. તેનું મગજ સામાન્ય માણસો કરતા વધારે ઈફેક્ટિવલી કામ કરે છે. કારણકે એવા લોકો પોતાને બીજા કરતાં પણ વધારે સ્પષ્ટ રીતે જાણે છે. અને લોકો ખુદ પોતાના દોસ્ત બની જાય છે. અને ખરાબ સમયમાં પોતાને જ પ્રેરિત કરે છે એટલે ટૂંકમાં કહીએ તો સેલ્ફ મોટિવેટેડ માણસ.

error: Content is Protected!