દીકરાએ કહ્યું દાદીના ગયા પછી તમે મને લાડુડી કેમ નથી બનાવી આપતા? તો તેની માતાએ જવાબ આપતા કહ્યું…

શીતલ. બેટા ઘણા દિવસે દેખાઈ હમણાં ખૂબ જ વ્યસ્ત થઈ ગઈ છે? શીતલના શેરીમાં રહેનારા પાડોશીએ તેને પૂછ્યું

ના માસી ટાઇમ જ નથી મળતો, શીતલ એ જવાબ આપતા કહ્યું…

એવામાં શીતલ ના પાડોશી નું ધ્યાન તેના હાથ પર ગયું અને તરત જ ટિપ્પણી કરતા કહ્યું શીતલ બેટા, આજે તો વ્રતનો દિવસ છે અને આમ તું ખાલી હાથે ફરી રહી છે?

error: Content is Protected!