દીકરો બહાર જઈ રહ્યો હતો ત્યારે પિતાએ પૈસા માંગ્યા, તો દીકરાની પત્નીએ તેના પતિના હાથમાંથી પાકીટ લઈ લીધું અનેને કહ્યું…

શીતલ અને રુદ્ર ના લગ્ન એરેન્જ મેરેજ હતા, સગાઈ પહેલા શીતલ અને રુદ્ર બંને એકબીજાને લગભગ ત્રણ વખત મળ્યા હતા અને બંને એકબીજાને પસંદ કરતા હતા એટલે બંનેના લગ્ન નક્કી…

ટ્રેનમાં પતિ-પત્ની દરરોજ સાથે મુસાફરી કરતા, પરંતુ એક દિવસ પત્ની સાથે નહોતી તો પૂછ્યું પત્ની ક્યાં ગઈ? તો પતિએ એવો જવાબ આપ્યો કે…

એક પતિ-પત્ની દરરોજ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા, આ બંને ની ખાસિયત એ હતી કે તેઓ હંમેશા એક સમયે એક જ ટ્રેનમાં એક સાથે મુસાફરી કરતા. આ પતિ પત્નીની સાથે એક યુવક…

એક ભાઈએ લારીવાળા સાથે ખોટું કર્યું, થોડા જ દિવસોમાં તેની સાથે એવું થયું કે તે તરત જ…

એક ગરીબ વ્યક્તિ ફળ ની લારી ચલાવતો. લારી માટે તેનો ઘરનું ગુજરાન માંડ માંડ ચાલતું. અને ખર્ચ થયા પછી જો કોઇ પણ પૈસાની બચત થઈ હોય તો તરત જ તેના…