ટ્રેનમાં પતિ-પત્ની દરરોજ સાથે મુસાફરી કરતા, પરંતુ એક દિવસ પત્ની સાથે નહોતી તો પૂછ્યું પત્ની ક્યાં ગઈ? તો પતિએ એવો જવાબ આપ્યો કે…

એક પતિ-પત્ની દરરોજ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા, આ બંને ની ખાસિયત એ હતી કે તેઓ હંમેશા એક સમયે એક જ ટ્રેનમાં એક સાથે મુસાફરી કરતા. આ પતિ પત્નીની સાથે એક યુવક બીજો હતો જે પણ કાયમી ધોરણે આ ટ્રેનમાં જ મુસાફરી કરતો એટલે એ યુવક તે પતિ પત્ની ને ઓળખતો નહોતો પરંતુ એક જ ટ્રેનમાં જવાનું હોવાથી તે પતિ પત્ની ને દરરોજ જોતો હતો.

ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન પતિ પત્ની બેસીને ઘણી બધી વાતો કરતા રહેતા અને પત્ની વાતો કરતી વખતે તેની પાસે એક સ્વેટર હતું જે સ્વેટર ગૂંથતી રહેતી. યુવકને જોઈને તો પ્રાથમિક એવો જ અંદાજ આવતો કે બંને એક જગ્યાએ કામ કરવા માટે જતા હશે.

પરંતુ પતિ પત્નીને આ રીતે આપસમાં ચર્ચા કરતા જોઈ અને એકબીજા સાથે હસી ખુશી થી વાત કરતા જોઈને તે યુવકને થતું ક્યા બંનેની જોડી એકદમ પરફેક્ટ છે.

error: Content is Protected!