અઠવાડિયું રોકાયા પછી પિયરમાંથી પાછી જઈ રહેલી દીકરીને તેની માતાએ 5000 રૂપિયા આપ્યા તો દીકરીએ તેની માતાને કહ્યું…

નંદિની લગભગ એક વર્ષ પછી તેના પિયરમાં રોકાવા આવી હતી, બાળકોને રજા ન મળે વગેરે જેવા અનેક કારણોને લીધે તે પિયરમાં વધારે રોકાતી નહીં અને તેની પાસે વધારે રોકાવા માટે સમય પણ ન રહેતો. આ વખતે સમય અને સંજોગો અનુકૂળ હોવાથી તે અઠવાડિયા જેટલું રોકાઈ શકી નહીંતર થોડા જ દિવસોમાં તેને ફરી પાછું સાસરીમાં જવું પડતું.

error: Content is Protected!