વેપારીનો ખુબ જ કિંમતી હાર પહેરેલા ઠાકોરજી ગુમ થઈ ગયા, થોડા વર્ષો પછી એવું થયું કે વેપારી…

ઘણા વર્ષો પહેલાની વાત છે, ગામમાં એક હીરા ઝવેરાત બનાવવાનું કામ કરનારો હતો. નામ એનું રમેશ. રમેશભાઈ ની દુકાન માંથી બનેલા ઘરેણાઓ આજુબાજુના ગામમાં પણ પ્રખ્યાત હતા અને આજુબાજુના ઘણા બીજા ગામડાઓમાંથી પણ લોકો રમેશ ભાઈ ની દુકાને ઘરેણા કરાવવા આવતા.

હાથમાં પહેરવાની બંગડી હોય કે બીજું કોઈ ઘરેણું પણ રમેશભાઈની દુકાનમાં એક ઘરેણું બને એટલે બધા લોકો તે જોઈને ખુશ થઈ જતા. એ ઘરેણા ની ચમક જ એટલી આવતી કે રમેશભાઈ ની દુકાન ના બનેલા ઘરેણાં આજુબાજુના ગામમાં પણ આ જ કારણથી પ્રખ્યાત થઈ ગયા હતા.

વેપારમાં રમેશભાઈને ખુબ સારો ધંધો ચાલી રહ્યો હતો તેમ છતાં રમેશભાઈ સ્વભાવે એકદમ શાંત અને સરળ વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર હતા. રમેશભાઈને માયાનો જરા પણ રંગ ચઢેલો હતો નહીં. એક દિવસે બીજા ગામનો તેનો એક મિત્ર તેની દુકાન પર આવ્યો હતો અને આવીને રમેશભાઈને દર્શન કરવા ગયો હોવાથી પ્રસાદ આપ્યો.

રમેશભાઈએ તે પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો અને મિત્રને આવકારો આપ્યો. એટલામાં જ રમેશભાઈનો એક હાર કારીગર પાસે બનાવવા ગયો હતો તે હાર લઈને કારીગર રમેશ ભાઈ ની દુકાને આવ્યો. રમેશભાઈ એ હાર નિહાળી રહ્યા હતા એવામાં સામે બેઠેલા મિત્રનો પણ ધ્યાન તે હાર પર ગયું. ખુબ જ સુંદર હાર હોવાથી મિત્રની સાથે રહેલા ઠાકોરજીના સ્વરૂપને એ હાર પહેરાવી દીધો. અને ઠાકોરજીના સૌંદર્યથી રમેશભાઈ અતિ આનંદિત થઈ ઉઠયા.

તેના મિત્રને કહ્યું ઠાકોરજી ના ગળા માં જેવો હાર ગયો કે તરત જ એ હાર ની શોભા કેટલી વધી ગઈ છે. મિત્ર પણ રમેશભાઈ ની વાત સાથે સહમત થયો. બંને મિત્રો આપસમાં થોડી ચર્ચાઓ કરી રહ્યા હતા. અચાનક જ મિત્રને કામ નો ફોન આવ્યો એટલે તરત જ તે રીક્ષા કરીને પોતાના ગામ જવા રવાના થઈ ગયો.

error: Content is Protected!