વેપારીનો ખુબ જ કિંમતી હાર પહેરેલા ઠાકોરજી ગુમ થઈ ગયા, થોડા વર્ષો પછી એવું થયું કે વેપારી…

પરંતુ તે એક વાત ભૂલી ગયો કે તેના ઠાકોરજી ના ગળા માં રમેશભાઈ ની દુકાન નો હાર હતો. અને આ બાજુ રમેશભાઈને પણ યાદ ન રહ્યું કે તેનો નવો બનેલો હાર ઠાકોરજીના ગળામાં જ રહી ગયો છે. અને રમેશભાઈનો મિત્ર જ્યારે પોતાના ગામે પહોંચ્યો ત્યારે રિક્ષામાં રહેલા ઠાકોરજીને લેવાનું જ ભૂલી ગયો. રીક્ષા વાળો માણસ ખૂબ જ ગરીબ હતો જેનું નામ કિશોર હતું. કિશોરભાઈ બીજા ગામના હતા પરંતુ પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે તેઓ ગામેગામ રિક્ષા ચલાવતા હતા. રમેશભાઈના મિત્ર અને તેના ઘરે ઉતારીને કિશોરભાઈ પોતાની રિક્ષા લઈને ખૂબ જ આગળ નીકળી ચૂક્યા હતા. હજુ તેનું ઘર દૂર હોવાથી ઘણા સમય સુધી રિક્ષા ચલાવીને પોતાના ઘરે પહોંચ્યા પોતાના ઘરે રીક્ષા રાખી ત્યારે પાછલા સીટ પર નજર પડી તો કિશોરભાઈ જોયું કે ત્યાં ઠાકોરજી હતા. ખુબ જ શાંતિથી પાછળની સીટ પર ગળામાં અતિ સુંદર હાર પહેરેલુ ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ જોઈને કિશોરભાઈ વિચારમાં પડી ગયા. તેઓ થોડા ગભરાઈ ગયા કે આ ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ કોનું હોય એ કેવી રીતે ખબર પડે, અને આમ પણ ગામેગામ રિક્ષા ચલાવતા હોવાથી તે બધાના ઘર પણ જાણતા ન હોય. કિશોરભાઈ વિચારમાં પડી ગયા કે આખરે હવે શું કરવું, પછી શ્રદ્ધાથી હા ચોખા કરીને ઠાકોરજીના સ્વરૂપને પોતાના હાથમાં લઈને પોતાના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો અને જેવો અંદર પ્રવેશ કર્યો કે તરત જ કિશોરભાઈ ની પત્ની બહાર આવ્યા. કિશોરભાઈ ના હાથમાં ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ જોઈને પત્ની તેનો રૂપ જોઈને ખુશખુશાલ થઈ ગઈ. અચાનક જ કિશોરભાઈ ના હાથમાંથી ઠાકોરજીના સ્વરૂપને લઇને તેના મનમાં વાત્સલ્યભાવ જાગી ઉઠ્યો. અને કેમ ન જાગે? આઠ વર્ષથી લગ્ન થઈ ચૂક્યા હતા પરંતુ હજુ કોઈ સંતાન નહોતું. વાત્સલ્ય ભાવના કારણે ઠાકોરજીના સ્વરૂપને ખોળામાં રાખ્યું હોય તો જાણે કોઈ બાળક ખોળામાં હોય એવો અહેસાસ થતો હતો. તરત જ તેની પત્ની કિશોરભાઇ ને કહ્યું તમે આજે આ અમૂલ્ય રત્ન તમારા માટે લઈને આવ્યા છો એનો આભાર કઈ રીતે માનવું એ જ નથી સમજાતું.

error: Content is Protected!