in

ટ્રેન ની પાછળ રહેલા “X” નું રહસ્ય

આપણામાંથી કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ નહીં હોય જેણે ટ્રેનમાં મુસાફરી ન કરેલી હોય. લગભગ બધાએ કરેલી હશે અને જો ટ્રેનમાં મુસાફરી કરેલી હોય તો તમે ટ્રેન આવવાની રાહ પણ જોઈ હશે.

ટ્રેનની પાછળ તમે ક્યારેક ને ક્યારેક તો પીળા રંગનું ચોકડી જવું નિશાન જોયેલું હશે અથવા તો તમે એ ટ્રેનના સ્ટેશન પર જોયું હશે યા તો પછી તમે જયારે ફાટકમાં ફસાયેલા હશો ત્યારે જતી ટ્રેનની પાછળ પણ જોયેલું હશે પણ લગભગ મારું માનવું છે ત્યાં સુધી એ નીશાન બધાએ જોયું હશે.

તમારામાંથી ઘણા લોકોને એના વિશે ખબર નહીં હોય કે ટ્રેનની પાછળ X લખવાનો મતલબ શું છે?

આજે અમે તમને જણાવવાના છીએ કે ટ્રેનની પાછળ આખરે X શું કામ લખાય છે?