તમે અત્યાર સુધી ખોટી રીતે સુતા હતા, જાણો કઈ રીતે સુવુ જોઈએ!

તમે તમારી જિંદગીમાં અંદાજે ૨૫ વર્ષ સુધી સુવો છો. અને તમારે આરામ કરવો પણ જોઈએ કારણ કે આરામ તે શરીરની સૌથી વધારે મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ છે.

જો તમને નિંદર વ્યવસ્થિત આવી હશે તો જ તમે દિવસ વ્યવસ્થિત કાઢી શકશો અને ફ્રેશ ફીલ કરી શકશો નહીં તો આખા દિવસ ઊંઘ જ આવ્યાં કરે છે.

સૂવાનું એ જીવનમાં જરૂરી છે. તમે સાંભળ્યું હશે કે વિશ્વના સંશોધકો મહાન સંશોધકો બહુ થોડી નિંદ્રા કરીને જીવતા હતા.

હવે આ સમયે તમને પ્રશ્ન થશે કે જો બહુ થોડી નિંદર કરીએ તો દિવસભર ઊંઘ ના આવે અને બગાસા આવે રાખે. પરંતુ હકીકતમાં એવું નથી. તેને સમય સાથે કંઈ લેવાદેવા નથી. જરૂરી એ છે કે તમે કેટલી ગાઢ નિંદ્રા કરો છો, ચાર કલાકની ગાઢ નિંદ્રા અને ૧૨ કલાકની ખરાબ નિદ્રા એ બંને આમ જોવા જઈએ તો એક જ છે.

લગભગ બધા માણસો ચાર પ્રકારની રીતે ઊંઘતા હોય છે.

ડાબી બાજુ પડખું ફરીને.

જમણી બાજુ પડખું ફરીને.

ઊંધા (પેટ ના બળે) સુતા હોય છે.

સીધા સુતા હોય છે.

આમાંથી મોટાભાગના લોકો જમણી બાજુ પડખું ફરીને અથવા સીધા સુતા હોય છે કે જે હેલ્થની દૃષ્ટિએ જોવા જઈએ તો બિલકુલ ફાયદાકારક નથી. કારણકે તમે જયારે ભરપેટ જમીને સીધા સૂઈ જાવ ત્યારે પાચન તંત્ર ને ખોરાક પચાવવામાં તકલીફ પડે છે. અને ખોરાક પચતો ન હોવાથી તમને પૂરતી નિંદર થઈ શકતી નથી.અને આવી જ રીતે જ્યારે જમણી બાજુએ પડખું ફેરવીને સુય છીએ ત્યારે ખોરાકનું પાચન જલ્દી થાય છે જે પણ આપણા શરીર માટે નુકસાનકારક છે. પાચન ક્રિયા વખતે શરીરમાં ઉત્પન્ન થતું ગેસ્ટ્રિક લિક્વિડ જ્યુસ જમણી બાજુ સુઈએ ત્યારે આખું ઊંધું થઈ જાય છે. આથી જમણી બાજુ પડખુ ફરીને સુવુ હિતાવહ નથી.

error: Content is Protected!