સત્ય ઘટના: 4 બાળકોની જિંદગી બચાવવા માટે ખેડૂતે પોતાનો જીવ આપી દીધો

ગોંડલ તાલુકાનું વાછરા ગામ માં રહેતા દામજીભાઈ સોરઠીયા ખેતીકામ કરીને પોતાના પરિવારને મદદ કરતા હતા. થોડા દિવસો પહેલાં બનેલી ઘટનામાં જ્યારે તેઓ પોતાના ખેતરે હતા ત્યારે એક બાજ પક્ષી એ મધપૂડા ને છંછેડયો હતો જેના કારણે ઝેરી મધમાખીઓ વિફરી હતી.

અને જ્યાં મધપૂડો હતો ત્યાં નજીકમાં જ આવેલા ખેતરમાં મજુરી કામ કરી રહેલા શ્રમિક પરિવારના ચાર નાના બાળકો રમી રહ્યા હતા જેમાં મધમાખીઓએ સીધો હુમલો આ માસૂમ બાળકો ઉપર કર્યો હતો, આ દોઢથી છ વર્ષ સુધીના ઉંમરના માસુમ બાળકો ઉપર હુમલો થતો જોઈ દામજીભાઈ તરત જ બાળકો પાસે દોડી ગયા હતા અને બાળકોને ઝડપથી ગોડાઉનમાં લઈ ગયા ત્યાર પછી ગોડાઉન નો દરવાજો બંધ કરી દીધો.

error: Content is Protected!