સત્ય ઘટના: 4 બાળકોની જિંદગી બચાવવા માટે ખેડૂતે પોતાનો જીવ આપી દીધો

બીજા લોકોને કાયમ મદદ કરવા માટે તત્પર રહેતા દામજીભાઈ એ બીજાને મદદ કરીને જ પોતાનું જીવનું બલિદાન આપ્યું. ભગવાન દામજીભાઈ ના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એવી જ પ્રાર્થના.

ઓમ શાંતિ.

તસ્વીર સ્ત્રોત: ફેસબુક

error: Content is Protected!