સાફ-સફાઇ વખતે પત્નીના હાથમાં એક ડાયરી આવી, આજ પહેલાં કોઈ દિવસ આ ડાયરી નહોતી જોઈ. ખોલીને અંદર વાંચ્યું તો પત્ની…

શીતલ જલ્દી જલ્દી પોતાનું કામ પતાવી અને ઓફીસ જવા નીકળી રહી હતી સાથે સાથે જ દરરોજ તેના દીકરાને પણ સાથે જ લઈને જતી અને સ્કૂલે છોડી દેતી.

અને તેની ઓફિસે થી પાછી આવતી વખતે દીકરાને સ્કૂલેથી તેડીને જ આવતી. હજુ શીતલ ઘરની બહાર નીકળી રહી હતી કે તરત જ ઘરમાંથી તેના સસરા નો એટલે કે પ્રવીણભાઈનો અવાજ આવ્યો શીતલ વહુ, જરા આ ચશ્મા અને છાપુ મારી પાસે આપોને…

error: Content is Protected!