સાફ-સફાઇ વખતે પત્નીના હાથમાં એક ડાયરી આવી, આજ પહેલાં કોઈ દિવસ આ ડાયરી નહોતી જોઈ. ખોલીને અંદર વાંચ્યું તો પત્ની…

શીતલ જલ્દી જલ્દી પોતાનું કામ પતાવી અને ઓફીસ જવા નીકળી રહી હતી સાથે સાથે જ દરરોજ તેના દીકરાને પણ સાથે જ લઈને જતી અને સ્કૂલે છોડી દેતી.

અને તેની ઓફિસે થી પાછી આવતી વખતે દીકરાને સ્કૂલેથી તેડીને જ આવતી. હજુ શીતલ ઘરની બહાર નીકળી રહી હતી કે તરત જ ઘરમાંથી તેના સસરા નો એટલે કે પ્રવીણભાઈનો અવાજ આવ્યો શીતલ વહુ, જરા આ ચશ્મા અને છાપુ મારી પાસે આપોને…

અને શીતલ ફરી પાછી મોઢું બગાડીને ઘરમાં ગઈ અને બાપુજી ને એના ચશ્મા તેમજ છાપુ આપી અને ફરી પાસે ઘરની બહાર નીકળી. દરરોજ પહેલેથી જ મોડું થતું અને એમાં પણ તેના સસરા પાછળથી આવી રીતે કાયમ ઘરમાંથી બહાર નીકળતી વખતે જ કંઈકને કંઈક વસ્તુ માંગતા અને એના કારણે વધારે મોડું થઈ જતું.

આજે પણ એવું જ થયું શીતલને નોકરીમાં અને એના દીકરાને સ્કૂલમાં બંને મોડા પહોંચ્યા. બાપુજીની આવી રીતે પાછળથી કશું ને કશું માંગતા રહેવાની આદત શીતલ ને જરા પણ પસંદ ન હતી.

error: Content is Protected!