સાફ-સફાઇ વખતે પત્નીના હાથમાં એક ડાયરી આવી, આજ પહેલાં કોઈ દિવસ આ ડાયરી નહોતી જોઈ. ખોલીને અંદર વાંચ્યું તો પત્ની…

પરંતુ સાથે સાથે શીતલ એ પણ જાણતી હતી કે બાપુજી થી માંડ માંડ ચલાતુ હોવા છતાં આખા દિવસ દરમિયાન બસ સવારે જ આ એક બે કામ આપતા રહેતા આ સિવાય આખા દિવસ દરમિયાન કોઈપણ દિવસ વહુ પાસે કોઈ કામ કરાવતા નહીં કે કશું માંગતા પણ નહીં. તેનાથી ધીમે ધીમે ચલાય એટલે અત્યંત ધીમે ધીમે ઉભા થઇ ને પોતાનું કામ જાતે કરી ફરી પાછા બેસી જતા.

અને દરરોજ સવારે આ કોઈપણ કામ કરવાનું કહે એટલે શીતલ જાણે ગુસ્સે થઈ જતી, કારણકે આમ પણ શીતલ પુરા સમયે જ ઘરની બહાર નીકળી રહી હોય અને બાપુજી કંઈ માંગે તો એ શોધીને બાપુજીને આપવામાં અંદાજે પાંચ મિનિટ જેટલો સમય લાગી જતો. કામ ખૂબ જ નાનકડું હોવા છતાં શીતલને આ ગમતું નહીં કારણકે તેને એવું લાગતું કે બાપુજી છેલ્લે નીકળતી વખતે જે કામ સોંપે છે એ કામના કારણે તેને ઓફિસે પહોંચવામાં અને દીકરાને સ્કૂલે પહોંચવામાં મોડું થઈ જાય છે.

error: Content is Protected!