પિતાએ સંપત્તિના ભાગ પાડવા માટે વાત કરી તો નાના દીકરાએ કહ્યું તમે રહેવા દો, ભાગ તો હું જ પાડીશ. પિતાએ કારણ પૂછ્યું તો નાના દીકરા એ કહ્યું…

કેતન એ ઘરમાં આવીને તેના પિતા પર જાણે સહમત ન હોય એમ કહેવા લાગ્યો પપ્પા મને જીગ્નેશ એ કહ્યું કે તમે સંપત્તિના ભાગ પાડવા માંગો છો, પરંતુ તમે જેમ કહ્યું કે તમે ભાગ પાડશો એ નિર્ણય મને બરાબર નથી લાગતો. અને વાત રહી અમારા બંને ભાઈઓની તો અમારા બે ભાઈઓ વચ્ચે કેવી રીતે ભાગ પાડવા એ તમે નક્કી ન કરો.

કેતન ઘરમાં જીગ્નેશ થી નાનો ભાઈ હતો. કેતન અને જીગ્નેશ બંને વર્ષોથી પરિવારના એક જ ઘરમાં રહેતા અને સાથે જ ધંધો પણ કરતા. વર્ષોથી ધંધામાં ઘણી આવક હતી એટલે પૈસાની કોઈ ખામી નહોતી. બન્ને ભાઈઓ પરિણીત હતા અને મોટા ભાઈ ના ઘરે એક સંતાન પણ આવી ચૂક્યું હતું. અને નાનો ભાઈ જીગ્નેશ ના લગ્ન 8 મહિના પહેલાં જ કરવામાં આવ્યા હતા.

થોડા સમય પહેલાં જ લગ્ન થયાં હતાં અને પિતાએ આવી રીતે ભાગ પાડવાની વાત કરી એટલે તરત જ દુકાનેથી પાછો ફર્યો ત્યારે કેતન એ ઘરમાં આવીને તેના પિતાને આ બધું કહ્યું એટલે પિતા ને આ ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક લાગ્યું.

error: Content is Protected!