પિતાએ દીકરા પાસે આવીને અચાનક કહ્યું, હવે હું અને તારી મમ્મી લાંબી જાત્રાએ જઈએ છીએ. દીકરાએ કારણ પૂછ્યું તો પિતાનો જવાબ સાંભળીને તે…

પિતાએ અચાનક દીકરા પાસે આવીને કહ્યું તું અને બહુ થોડો વખત એકલા રહેજો કારણ કે હું અને તારી મમ્મી બંને થોડા સમય માટે જાત્રાએ જાઈએ છીએ લગભગ એકાદ મહિના માટે જઈએ છીએ.

દીકરા એ તરત સામે સવાલ કર્યો પણ અરે આમ અચાનક?

પપ્પાએ કહ્યું જિંદગીમાં કમાવાની અને કમાવાની લાલચમાં ન તો ભગવાનને સરખો ભજાયો કે ન તો તારી મમ્મી સાથે હું એકદમ શાંતિથી જીવી શક્યો. ક્યારે ઘડપણ આંગણે આવીને ઊભું રહી ગયું પણ ખબર જ રહી નહીં. અને મોત પણ જાણે ક્યારે આંગણેથી અંદર આવી જશે તેની પણ ખબર રહેવાની નથી. જે અમારું જીવન હવે બાકી રહ્યું છે તે હવે મારી શાંતિથી જીવવાની ઈચ્છા છે.

error: Content is Protected!