પત્નીને પતિએ કહ્યું પહેલી અને છેલ્લી વખત કહું છું, જો હવે પછીથી મમ્મી સાથે આ રીતનું વર્તન થયું તો એવું થઈ જશે જે…

પ્રિયા અને માનવ ના લગ્ન થયાને આઠ વર્ષ થઈ ચૂક્યા હતા. તેઓને એક સંતાન પણ હતું, શહેરમાં આલિશાન ફ્લેટ માં પોતે બંને અને એક દીકરી એમ કુલ ત્રણ વ્યક્તિ રહેતા હતા.

આજે સવારે રવિવાર હતો, રવિવારે માનવ કાયમ મોડો જાગતો કારણકે રવિવારે તેને રજા રહેતી. આજે થોડો વહેલો જાગી ગયો અને તૈયાર થઇ ને પ્રિયા ને કહ્યું આજે મમ્મી આવી રહ્યા છે તો હું તેને રેલવે સ્ટેશન માં તેડવા જાઉં છું.

error: Content is Protected!