મમ્મી, તું કહે છે કે માતાનું કરજ ક્યારેય ન ઉતરી શકે, બોલ તારું કરજ કેટલુ છે? શું જોઇએ છે તારે, તો માતાએ આપ્યો એવો જવાબ કે…

એક વખત દીકરાને અને તેની માતા માં કોઈ કારણને લઈને તકરાર શરૂ થઈ ગઈ, દીકરાએ તેની માતાને કહી દીધું તું હંમેશા એમ કહે છે કે માં નો ઋણ ક્યારેય ઉતારી નથી શકાતું. આજે મને જણાવી દે કે કેટલું કરજ છે તારું? તને શું જોઈએ છે? રૂપિયા, સોના ચાંદી કે પછી ઝવેરાત? જણાવો મમ્મી આજે એવું શું આપ્યું જેનાથી તારું કરજ ઊતરી જાય.

error: Content is Protected!