માતાએ દિકરાને મેળામાં વાપરવા પૈસા આપ્યા એમાંથી દિકરો એવી વસ્તુ લઈ આવ્યો કે માતાની આંખમાંથી…

જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ચાલી રહ્યો હતો, એટલે ગામડાથી નજીક લોક મેળો થઈ રહ્યો હતો. જેમ દરેક નાના બાળકો ને મેળામાં જવા નો શોખ હોય એ જ રીતે બાર વર્ષના વૈભવ ને પણ શોખ હતો.

વૈભવ એક નાનકડા ગામડામાં રહેતો હતો અને તેના ગામ થી ચાલીને જઈ શકાય એટલો દૂર મેળો ભરાયો હતો, વૈભવના ઘરની પરિસ્થિતિ સારી નહોતી તેમ છતાં તેની માતાએ વિચારીને રાખ્યું હતું કે જ્યારે પણ જન્માષ્ટમી આવે ત્યારે છોકરો મેળામાં જાય ત્યારે તેને મનપસંદ વસ્તુ લેવા માટે માતા રૂપિયા આપશે, અને એમ વિચારીને વૈભવ ને તેની માતાએ 50 રૂપિયા આપ્યા હતા.

error: Content is Protected!