માતાએ જમીનનો ભાગ પાડ્યો તો એક દીકરાએ કહ્યું હું મારી જમીનમાંથી બહેનને કશું નહીં આપું. માતા કંઈ બોલ્યા નહીં, પરંતુ વર્ષો પછી તે દીકરાનો…

ત્રણે ભાઈઓ સાથે એક ઘરમાં જ રહેતા હતા. ચાર્મી રક્ષાબંધનના દિવસે ત્રણે ભાઇઓને રાખડી બાંધવા માટે પિયરમાં આવતી ત્યાર પછી જો કોઈ વખત સમય મળે તો તે વેકેશન કરવા આવતી અથવા ક્યારેક એવું પણ બનતું કે તે રક્ષાબંધન ઉપર આવી હોય તો ફરી પાછું બીજી રક્ષાબંધન આવી જાય.

error: Content is Protected!