લોકડાઉનમાં એક પરિવારમાં બનેલી સત્યઘટના – વાંચીને રુંવાટા ઉભા થઈ જશે!!!

આ કોઈ કાલ્પનિક સ્ટોરી નથી પરંતુ સત્યઘટનાથી પ્રેરિત થઈને લખવામાં આવેલી સ્ટોરી છે. છેલ્લે સુધી અચૂક વાંચજો…

વાત ઘણા વર્ષો પહેલાની છે. એક મધ્યમ વર્ગનો પરિવાર હતો. ઘરમાં એક દીકરો તેના માતા-પિતા અને તેના દાદા-દાદી એમ કુલ મળીને પાંચ સભ્યો રહેતા હતા. પાંચ સભ્યો વચ્ચે ઘરના ગુજરાન ચલાવનારા તે દીકરા ના પિતા એક માત્ર હતા.

error: Content is Protected!