લોકડાઉનમાં એક પરિવારમાં બનેલી સત્યઘટના – વાંચીને રુંવાટા ઉભા થઈ જશે!!!

પહેલો ઓર્ડર તેની જ શેરીમાં રહેતા તેના પાડોશીએ આપ્યો. 35 રૂપિયાનું ટીફીન આપ્યું. શીતલ બેન ની આ ખુબજ નાની પરંતુ પહેલી આવક હતી.

તેનું ટિફિન પાડોશીને ખૂબ જ પસંદ આવ્યું, તેને ટિફિનના ઘણાં વખાણ કર્યા. અને જેમ જેમ લોકોના કાને શીતલબેન ના ટિફિન સર્વિસના વખાણ પહોંચતા ગયા તેમ તેમ તેની ટિફિન સર્વિસ ની આવક વધતી ગઈ.

દિવસનું એક ટિફિન બનાવીને શરૂઆત કરનાર શીતલબેન પાસે હવે ઘણા બધા ગ્રાહકો થઈ ચૂક્યા હતા. જે નિયમિત પણે શીતલબેન નું ટિફીન મંગાવી ને જમતા.

દીકરો પણ હવે ધીમે ધીમે મોટો થવા લાગ્યો એટલે એ પણ તેની માતાને મદદ કરવા માટે લોકોના ઘરે ઘરે ટિફિન પહોંચાડવા લાગ્યો. દીકરાની સ્કૂલ પૂરી થઇ અને કોલેજમાં એડમિશન ની વાત આવી એટલે તેની માતા ઈચ્છતી હતી કે સારામાં સારી કોલેજમાં દીકરા નું એડમિશન કરાવવામાં આવે.

પરંતુ હજી શીતલ બેન નો ટિફિનમાં વ્યવસાય એટલો બધો પણ વિકસિત ન થયો હતો કે કોલેજની બે લાખ રૂપિયા ફી પરવડી શકે. પરંતુ તેમ છતાં શીતલબેન અચાનક જ એક દિવસ તે કોલેજના સંચાલક ને મળવા ગયા અને તેની સ્થિતિ વિશે જાણકારી આપી, તેની પરિસ્થિતિ જાણીને સંચાલકે એક પણ રૂપિયા લીધા વગર દીકરા નું કોલેજમાં એડમિશન કરાવ્યું.

દીકરાની કોલેજ ચાલુ થઈ ગઈ ત્યાર પછી દીકરો કોલેજમાં પણ ભણવામાં ખૂબ મહેનત કરતો અને ત્યાર પછી તેની માતાને રસોઈમાં પણ મદદ કરાવતો તેમ જ ટિફિન પહોંચાડવામાં પણ મદદ કરાવતો.

દીકરો કોલેજના છેલ્લા વર્ષમાં હતો ને તેને કોઈએ એક સલાહ આપી, કે તમે આટલું સરસ ટિફિન સર્વિસ ચલાવો છો તો એક લોજ અથવા હોટલ જેવું કંઈક શરૂ કરવું જોઈએ. આ વિચાર દીકરાના મગજમાં બેસી ગયો, એ લોજ શરૂ કરવા માટે જગ્યા વગેરે શોધવા લાગ્યો.

error: Content is Protected!