સ્ત્રીના શરીરનો કયો ભાગ પવિત્ર હોય છે? આ વાંચી લો એટલે સમજાઈ જશે

ઘણી વખત તમે લોકોને કહેતા સાંભળ્યા હશે કે સ્ત્રીઓને સમજવી એટલે તે ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ છે. ઘણા લોકોને માન્યતા પણ એવી હશે કે સ્ત્રીઓને સમજવી મુશ્કેલ હોય છે પરંતુ અશક્ય તો નથી જ હોતી. કારણ કે લગભગ સુધીમાં કોઈ સ્ત્રીને આખી દુનિયામાંથી કોઈપણ લોકો સંપૂર્ણ રીતે સમજી શક્યા હોય, અથવા પછી સ્ત્રીઓની શક્તિને આજ સુધીમાં કોઈ માપી શક્યું નથી.

કોઈપણ લોકો સ્ત્રી ની ભાવના અથવા તેના વિચારોને રોકી નહીં શક્યા હોય. અને આમ જોવા જઈએ તો રોકવાની જરૂર પણ શી છે.

અમુક શાસ્ત્રો તેમજ મુનિઓના કહેવા પ્રમાણે એવી માન્યતા છે કે બ્રાહ્મણના પગ પવિત્ર હોય છે.

એવી જ રીતે એવી પણ માન્યતા છે કે ગાય નો પાછળ નો ભાગ પવિત્ર હોય છે.

ઘોડા તેમજ બકરી નું મોઢું પવિત્ર હોય છે.

પરંતુ તમે કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો છે કે સ્ત્રીના શરીરનો કયો ભાગ પવિત્ર હોય છે? ચાલો જાણીએ

સ્ત્રીની વાત કરવામાં આવે તો જણાવી દઈએ કે તે બધી જગ્યાએથી પવિત્ર હોય છે. ઘણા લોકોના મનમાં એવા પણ વિચાર આવતા હોય છે કે સ્ત્રીઓ અપવિત્ર હોય છે પરંતુ એ વિચારોને આપણે જળમૂળથી નાબૂદ કરવાની જરૂર છે.

અને સ્ત્રી સંપૂર્ણપણે પવિત્ર હોય છે તે વાતને સાબિત કરવા માંગે તો આપણી પાસે તેના ઉદાહરણ પણ જીવંત છે. ભારત દેશમાં જ કેરળ નામના રાજ્યમાં સ્ત્રીઓની પૂજા કરવામાં આવે છે. અને તેને લક્ષ્મીનો અવતાર પણ માનવામાં આવે છે.

સાંભળવામાં ભલે અજુગતું લાગે પરંતુ ત્યાંના પુરુષો પણ પોતાની પત્નીના પગ ને નમન કરે છે, જ્યારે નોર્થ ઇન્ડિયામાં આ જ વસ્તુ કરવી તે પાપ ગણવામાં આવે છે. પરંતુ કેરળ રાજ્ય ની વાત કરીએ તો ત્યાં લગભગ દરેક જગ્યાએ આવું કરવામાં આવે છે.

અને હંમેશા ભગવાન પણ એવી જ જગ્યાએ વસી શકે જે જગ્યાએ સ્ત્રીઓને ઇજ્જત અને માન સન્માન દેવામાં આવતું હોય. હંમેશા સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવું જોઈએ. માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ ના રોજ સ્ત્રીઓને સન્માન આપો તેવું ક્યાંય સ્પષ્ટ કરાયું નથી, હર હંમેશ માટે સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવું જોઈએ.

error: Content is Protected!