ગુસ્સે થઈને સંતને કહ્યું “હું અહીં મારું સમસ્યાના સમાધાન માટે આવ્યો છું અને તમે બીજું જ જ્ઞાન આપી રહ્યા છો.” તો સંતે એને જવાબ આપ્યો કે…

વત્સલ નું ભણતર પૂરું થયું તેને લગભગ છ મહિના જેટલો સમય થઈ ગયો હતો તે સારી નોકરીની તપાસમાં હતો અને તેને આજે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જવાનું હતું. આ છોકરીને લઈને તે ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતો કારણકે મલ્ટીનેશનલ કંપની હતી અને જો આ ઇન્ટરવ્યુ માટે પાસ થઈ જાય તો સારી સેલરી પણ મળે તેમ હતી.

ઇન્ટરવ્યુ પુરું કરીને તે સિલેક્ટ થઈ ગયો અને તેની નોકરી પણ મળી ગઈ. તે તેની નોકરીથી ખૂબ જ ખુશ હતો. મલ્ટીનેશનલ કંપની હતી ખૂબ સારો પગાર હતો અને તેનું જીવન પણ પહેલાં કરતાં ઘણું સારું થઇ ગયું હતું.

આ નોકરી બે વર્ષ સુધી તો તે શાંતિથી કરી રહ્યો હતો અને તે નોકરીમાં પણ તેને ખુબ મજા આવતી પરંતુ બે વર્ષ પછી તે એ જ નોકરી કરતો હોવા છતાં તે પરેશાન રહેવા લાગ્યો. એવું પણ નહોતું કે સમય સાથે તેનો પગાર નહોતો વધ્યો મલ્ટીનેશનલ કંપની હોવાથી તેને ખૂબ જ સારું ઇન્ક્રિમેન્ટ પણ મળ્યું હતું.

error: Content is Protected!