ઘરમાં ભૂલથી પણ નહીં રાખતા આવી તસ્વીરો, નહીંતર થશે એવું કે…

ઘર માં એવી કોઈ પણ તસ્વીર કે પોસ્ટર ન લગાવવું જોઈએ જેમાં યુદ્ધ અને હિંસા દેખતી હોઈ. અને એટલા માટે જ કોઈ હિંસક જાનવર ની તેમજ મહાભારત ની યુદ્ધ ની તસવીરો પણ લગાવવી અશુભ માનવામાં આવે છે. આવી તસવીરો લગાવવાથી પરિવાર ના સભ્યો વચ્ચે કલેશ ઉભો થાય છે, અને ઘરમાં કંકાસ થાય છે.

error: Content is Protected!