એક વ્યક્તિ બે વખત તેના વેવાઈ ના ઘરે ગયો, ત્યાર પછી અચાનક સગાઈ તોડી નાખી, કારણ પૂછ્યું તો જણાવ્યું કે…

એક જજ સાહેબ હતા જે વર્ષોથી ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ તરીકે કામ કરતા હતા. સંતાનમાં તેને એક દીકરો હતો. જે દીકરાની ઉંમર હવે લગ્ન કરવા જેવી થઈ ચૂકી હતી. થોડા સમય પછી દીકરા નો સંબંધ નક્કી કર્યો. અને દીકરા અને દીકરી બંને એકબીજાને પસંદ કરતા હતા. બંનેને એકબીજા સાથે મુલાકાત કરાવી ત્યાર પછી સંબંધ નક્કી કર્યો હતો.

થોડા દિવસો પછી બંનેની સગાઇ કરી દેવામાં આવી અને લગ્ન એકાદ વર્ષમાં નિર્ણય લઈને કરાવવાનું નક્કી થયું. સગાઈ થયા પછી થોડા દિવસો પછી એક વખત જજ સાહેબ તેના વેવાઈ ના ઘરે ગયા ત્યાં જઈને જોયું તો તેના વેવાણ રસોઈ કરી રહ્યા હતા બીજા બાળકો ટીવી જોઈ રહ્યા હતા અને તેની થનારી વહુ પણ ટીવી જોઈ રહી હતી.

તેના વેવાઈ સાથે બેસીને ચા પાણી પીધા એકબીજાના ખબર અંતર પૂછ્યા અને થોડા સમય પછી જજ સાહેબ પાછા પોતાના ઘરે જવા રવાના થઈ ગયા.

error: Content is Protected!