એક હાઇકોર્ટના જજએ તેની પત્નીને છૂટાછેડા આપ્યા, કારણ એવું હતું કે થોડા સમય પહેલા…

એક હાઇકોર્ટના જજ, સમાજમાં તેઓની ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠા ઘણા વર્ષોથી તેઓ હાઈકોર્ટમાં જજ તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા અને અંગત મિત્ર માં વાત કરીએ તો જજ સાહેબ ને માત્ર એક જ મિત્ર, મિત્ર પણ ખરો અને તેની બાજુમાં રહે એટલે પાડોશી પણ થાય નામ એનું કેતન.

કેતન અને જજ સાહેબ બંને એકબીજાની બાજુમાં વર્ષોથી રહેતા હતા, જ્યાંથી સોસાયટી નું નિર્માણ થયું ત્યારથી આ બંનેએ પહેલા ઘર બનાવ્યા હતા. વર્ષોથી જજ સાહેબ અને કેતન બંને સાથે રહેતા હતા. જજ સાહેબ ના લગ્ન પણ વર્ષો પહેલાં જ થઈ ગયા હતા, સુખી પરિવાર શાંતિથી રહેતો હતો.

પરંતુ વર્ષો પછી એક એવી ઘટના બની જે ઘટના ની કોઈ દિવસ કેતનભાઇને આશા પણ નહોતી, વર્ષો સુધી પાડોશી તેમ જ પરમ મિત્ર બની ચૂકેલા જજ સાહેબ સાથે દરરોજ રાત્રે કેતનભાઇને બેસવાનું થતું, પરંતુ આજે ખબર નહીં કેમ પણ સાંજે સાત વાગ્યે જ જજ સાહેબની પત્નીનો કેતનભાઇ પર ફોન આવ્યો.

error: Content is Protected!