કપલને ત્યાં લગ્નના ઘણા વર્ષો પછી દીકરાનો જન્મ થયો, પરંતુ દીકરાને પૈસાની કદર હતી નહીં. એટલે તેને સમજાવવા માટે પિતાએ કર્યું એવું કે…

એક ખૂબ જ સુખી કપલ હતું, જીવનની શરૂઆતમાં પતિએ પૈસા કમાવવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી હતી. અને કાળી મજૂરી ના એક એક રૂપિયા એકઠા કરીને તેને મોટી ફેક્ટરી ઊભી કરી હતી, અને પૈસાદાર થઇ ગયા હોવા છતાં તે દરરોજ ફેક્ટરીમાં પોતાની જાતે પોતાનું કામ કરતા. આ કપલ નો હવે એવો સમય આવી ગયો હતો કે જીવનમાં આ કપલને પૈસાની બાબતમાં કોઇ જ ખામી હતી નહિ. એટલું જ નહીં તેઓનું જીવન પણ ખૂબ જ વૈભવી બની ગયું હતું, પરંતુ આ કપલના જીવન માત્ર એક જ દુઃખ બાકી રહ્યું હતું. તેને કોઈપણ સંતાન હતું નહીં. ઘણા વર્ષો પછી આખરે આ કપલને ત્યાં એક દીકરાનો જન્મ થયો.

error: Content is Protected!