દીકરાએ લગ્નના થોડા મહિના પછી કહ્યું હું મારું પોતાનું ઘર બનાવીને ત્યાં રહેવા જવા માંગુ છું, ઘર બનાવીને માતા-પિતાને ત્યાં લઈ ગયો અને કહ્યું…

દરરોજની જેમ આજે પણ સવારે કાર્તિક તૈયાર થઈને નીચે આવ્યો, દર્શન કર્યા, ચા નાસ્તો કર્યા, ત્યાર પછી ઓફિસે જવા લાગ્યો. ઓફિસે જતા જતા પિતાને કહેતો ગયો પપ્પા નવું ઘર હવે થોડા જ સમયમાં તૈયાર થઈ જશે, કદાચ તો નવરાત્રી પહેલા જ થઈ જશે.

એટલે એવું વિચારી રહ્યો છું નવરાત્રી ઉપર ત્યાં રહેવા જતો રહું. આટલું કહીને ત્યાંથી ઓફિસે જતો રહ્યો.

error: Content is Protected!