દિકરા વહુએ કહ્યું “પપ્પા અમારે પ્રી વેડીંગ ફોટોશુટ નથી કરાવવું”, પિતાએ કારણ પુછ્યું તો દિકરાએ કહ્યું…

એક મિડલ ક્લાસ પરિવાર હતો, પરિવાર માં પાંચ સભ્યો રહેતા હતા. એક દીકરો એક દીકરી તેના માતા-પિતા અને દાદી એમ કુલ મળીને પાંચ સભ્યો રહેતા હતા. દાદાજીના ગયા પછી માતા-પિતા ઉપર જવાબદારી વધી હતી અને એટલા માટે જ તે લોકો ખુબ જ કરકસરથી ઘર ચલાવતા અને જેટલી બની શકે તેટલી વધુ બચત કરતા કારણકે તેઓના બંને સંતાનો જ્યારે લગ્ન કરે ત્યારે એ બચત કામ આવે.

error: Content is Protected!