ભિખારીને એક માણસ મળ્યો, તે માણસે તેને એવી સલાહ આપી કે ત્રણ જ મહિનામાં તે ભિખારી…

રમણીકભાઈ દરરોજ સવાર ની જેમ આજે પણ વહેલા જાગી ને સારા કપડાં પહેરીને તૈયાર થઈને નીકળી પડ્યા પોતાની નોકરી પર જવા માટે. વર્ષોથી રમણીકભાઈ ને નોકરીમાં જવા માટે અપડાઉન કરવાની ટેવ પડી ગઈ હતી, એટલે કે તેઓ વર્ષોથી શહેરથી થોડે દૂર આવેલા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ માં નોકરી કરતા હતા અને કાયમ તેઓ બસમાં જ અપ ડાઉન કરતા.

ધીમે-ધીમે તેઓ નો પગાર પણ વધતો જતો અને અત્યારે તેઓ પાસે પોતાની કાર પણ લઈ લીધી હતી પરંતુ જૂની ટેવ ના હિસાબે તે કાયમ બસમાં અપડાઉન કરવા નો આગ્રહ રાખતા.

આજે પણ સવારે દરરોજની જેમ તેઓ બસ સ્ટેશન પર આવી પહોંચ્યા અને થોડા જ સમયમાં બસ આવી એટલે બસમાં ચડી ને જગ્યા મળી ત્યાં બેસી ગયા.

રમણીકભાઈ બસમાં આગળ જ બેઠા હોવાથી બસમાં એક ભિખારી જેવો દેખાતો માણસ ચડ્યો એટલે તેનું ધ્યાન તેની તરફ ગયું. એ આખા બસમાં દરેક લોકો પાસે ભીખ માગી રહ્યો હતો, રમણીકભાઈ દૂરથી આ બધું જોઈ રહ્યા હતા અમુક લોકો તેઓને ભીખ આપી રહ્યા હતા તો અમુક લોકો તેઓને ભીખ નહોતા આપતા.

error: Content is Protected!