ભિખારીને એક માણસ મળ્યો, તે માણસે તેને એવી સલાહ આપી કે ત્રણ જ મહિનામાં તે ભિખારી…

રમણીકભાઈ દરરોજ સવાર ની જેમ આજે પણ વહેલા જાગી ને સારા કપડાં પહેરીને તૈયાર થઈને નીકળી પડ્યા પોતાની નોકરી પર જવા માટે. વર્ષોથી રમણીકભાઈ ને નોકરીમાં જવા માટે અપડાઉન કરવાની ટેવ પડી ગઈ હતી, એટલે કે તેઓ વર્ષોથી શહેરથી થોડે દૂર આવેલા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ માં નોકરી કરતા હતા અને કાયમ તેઓ બસમાં જ અપ ડાઉન કરતા.

error: Content is Protected!