“આ કપલ કેમ આટલા ઘરડા થઈને પણ રોજ ઝઘડ્યા જ કરે છે?” પરંતુ ઘરમાં જઈને જોયું તો…

૬૦ થી ૬૫ વર્ષનું એક કપલ હશે, તેનાં લગ્ન થયાં એ પણ લગભગ 30થી વધારે વર્ષો થઈ ચૂક્યા હતા. પરંતુ આ કપલ એટલે કે આ દાદા-દાદી નો ઝગડો ક્યારેય ખતમ થવાનું નામ ન લેતો, બંને એકબીજા સાથે કોઇ ને કોઇ વાત પર ઝઘડી પડતા.

આજુ બાજુના પાડોશી તો આ વાતને બખૂબી જાણતા એટલે બંને ઝઘડતા હોય તો પણ તે લોકો ઈગ્નોર કરતા પરંતુ બાજુના ઘરમાં નીચેના રૂમમાં રહેવા માટે એક નવો યુવક આવ્યો હતો, એ યુવકને શહેરમાં પરીક્ષા આપવાની હોવાથી થોડા દિવસો નું રોકાણ હતું પછી ફરી પાછો તે ઘરે જવાનો હતો.

રોજ સવાર પડે અને આ દાદા-દાદીનો ઝઘડવાનો અવાજ ચાલુ થઈ જાય, પેલો યુવક મનમાં ને મનમાં વિચાર કરે કે હું હજી અહીં આવ્યો એને બે દિવસ થયા ત્યાં તો એક વખત પણ મેં શાંત નથી સાંભળ્યા આખરે આ દાદા-દાદી કેમ ઝગડતા જ રહેતા હશે?

સ્પષ્ટ અવાજ તો ન સંભળાતો પરંતુ કોઈ નેકોઈ ઘોંઘાટ સંભળાયા કરતો. થોડા સમય તો તેને સાંભળ્યું પછી તેનાથી રહેવાયું નહીં એટલે તરત જ પોતાના રૂમમાંથી બહાર નીકળી દાદા દાદી ના ઘર પાસે જઈને બહાર ઉભો રહી ગયો ત્યાં ઊભો રહ્યો તો સામે દ્રશ્ય અદભુત જોવા મળ્યું.

સામે દાદા હાથમાં પાણી કાઢવા માટે વાઇપર અને પોતુ લઈને ઊભા હતા. તરત જ ડેલી પાસે જઈને યુવક ઉભો રહી ગયો એટલે દાદાએ તેની સામું જોઈને સ્માઈલ કરી અને ફરી પાછું પોતું કરવા લાગ્યા. પરંતુ દાદી ને હજી ખબર નહોતી કે બહાર કોઈ આવ્યું છે તેનું અંદરથી બોલ બોલ ચાલુ જ હતું, દાદીએ રાડો પાડતા કહ્યું કેટલી વખત તમને ના પાડી છે કે તમારે ફળિયું નથી જોવાનું અને એમાં પોતું પણ નથી કરવાનું પણ આ ડોસો કોઈનું માનતો જ નથી, પેલા યુવકથી ચૂપ ના રહેવાયું અને તરત જ દાદા ને પૂછ્યું દાદા કેમ ફળિયુ તમે આવો છો જ્યારે દાદી તો તમને ના પાડી રહ્યા છે…

error: Content is Protected!