70 વર્ષની ઉંમરે દાદાએ નવો ધંધો ચાલુ કર્યો, કારણ જાણી તમે પણ…

જો ઘણા વર્ષોથી ચશ્મા નો વેપાર કરતા હોઈએ તો આ શબ્દને તરત જ ઓળખી જોઈએ પરંતુ દાદા આ શબ્દને ન ઓળખી શક્યા એટલે મને એવો અંદાજ આવ્યો કે કદાચ દાદાએ ચશ્માનો વેપાર નવો નવો શરૂ કર્યો હોય.

દાદાને જોઈને તેની ઉંમરનો અંદાજ લગાવીએ તો લગભગ ૭૦થી ૭૫ વર્ષની ઉંમરના હશે. મેં સહજતાથી દાદા ને પૂછ્યું દાદા એક વાત પૂછું એનો જવાબ આપશો, તમે આ ચશ્મા નો ધંધો હમણાં શરૂ કર્યો છે કે ઘણા વર્ષોથી વેપાર કરો છો?

મારો અંદાજ તો સાચો નિકળ્યો કારણ કે દાદાએ જવાબ આપતા કહ્યું મેં હમણાં થી જ ચશ્મા નો વેપાર ચાલુ કર્યો છે.

૭૦ થી ૭૫ વર્ષની ઉંમરે પણ કમાવવા માટે ઘરનું ગુજરાન ચલાવવા માટે કે જે પણ કોઈ કારણ હોય તેના માટે નવો વેપાર ચાલુ કરવો તે ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક વાત કહેવાય. મેં તેઓને પૂછ્યું દાદા તમે કેમ આ ઉંમરે નવો ધંધો શરૂ કર્યો?

દાદાએ મને જવાબ આપતા કહ્યું અમે ઘરમાં પાંચ માણસો રહીએ છીએ, એક હું મારી પત્ની, મારા દીકરા-વહુ અને એની એક દીકરી. દીકરો નોકરી કરી રહ્યો હતો પરંતુ લોકડાઉન આવી જવાને કારણે તેનો પગાર અડધો કરી દેવામાં આવ્યો, થોડા જ સમય પછી ખબર પડી કે તે જ્યાં નોકરી કરી રહ્યો હતો ત્યાંથી ઘણા માણસોને કાઢી મૂક્યા એમાં મારા દીકરાની પણ નોકરી છૂટી ગઈ.

નોકરી છૂટી ગયા પછી તે ઠેકઠેકાણે બીજી નોકરી શોધતો રહ્યો પરંતુ જલ્દી તેને બીજી નોકરી ક્યાં મળવાની હતી, ત્રણ મહિના પછી આખરે એક નોકરી તેને મળી. હવે એ ત્યાં જાય છે પરંતુ ત્યાં તેનો પગાર ઘણો ઓછો છે. એક બાજુ ઘરનું ગુજરાન પણ ચલાવવાનું હોય અને બીજી બાજુ દીકરા ની દીકરી અભ્યાસ કરે છે એટલે તેઓની સ્કૂલની ફી પણ ભરવાની હોય.

error: Content is Protected!