6 વર્ષની દીકરીની બચવાની કોઈ જ સંભાવના નહોતી અને ચાલુ ઓપરેશને અચાનક એવું થયું કે ડોક્ટર સહિત ત્યાં હાજર રહેલા બધા લોકો…

આ ઘટના ભારતના એક ખૂબ જ વરિષ્ઠ ડોક્ટર સાથે ઘટેલી છે અને આ કોઈ કાલ્પનિક વાર્તા નથી સત્ય ઘટના છે જેનો ઉલ્લેખ ઘણી જગ્યાએ જોવા મળે છે. એક હૃદયરોગના વિશેષજ્ઞ ડોક્ટર હતા, તેની સાથે એક દિવસે જે ઘટના બની તેનો ઉલ્લેખ અહીં કરવામાં આવ્યો છે.

એક દિવસ ડોક્ટર પાસે એક દંપતિ પોતાની છ વર્ષની દીકરીને લઈને આવ્યા. તેને કોઈ તકલીફ હોવાથી તપાસ કર્યા પછી ખબર પડી કે એ છ વર્ષની દીકરીના હૃદયમાં રક્ત સંચાર ઘણા અંશે ઓછો થઈ ચૂક્યો છે.

error: Content is Protected!