ચાર મિનિટ થશે આ વાંચતા, પણ જો ધંધો કરવા માંગતા હોય તો અચૂક વાંચજો…

22 વર્ષનો એક છોકરો, નામ એનું કિશન. વર્ષો પહેલા તેના પિતાનુ અવસાન થઇ ગયું પછી માતાએ તેને ભણાવીને મોટો કર્યો, પણ હાઈસ્કુલ પુરી કર્યા પછી તે ગ્રેજ્યુએશન ન કરી શક્યો કારણકે ગ્રેજ્યુએશનની ફી ખૂબ વધારે હતી.

થોડા સમય સુધી તેને એક ગેરેજમાં કામ કર્યું અને માતાને પણ ઘરમાં થોડી કમાણી કરીને મદદ કરાવી. ધીમે ધીમે સમય વીતતો ગયો અને તેની ઉંમર બાવીસ વર્ષની થઈ ગઈ, તેને ગેરેજ માં પણ ઘણા વર્ષોથી કામ કરતો હોવાથી સારો અનુભવ થઈ ચૂક્યો હતો. કિશન એ પોતાનું નવું ગેરેજ ખોલવા નો વિચાર કર્યો થોડા સમય પછી પોતાનું નવું ગેરેજ ચાલુ કર્યું અને ધીમે ધીમે તેને પોતાની ધંધાની શરૂઆત કરી.

એક દિવસ એક ગાડી બરાબર તેના ગેરેજ પાસેથી જઈ રહી હતી એવામાં તે ગાડી માં કોઇ ખામી સર્જાવાને કારણે ગાડી બંધ પડી ગઈ. એ ગાડી ની સામે જ કિશન નું ગેરેજ હોવાથી કિશન ને તે ગાડીના માલિકે બોલાવ્યો અને તેની પાસે ગાડીનું કામ કરાવવામાં આવ્યું.

error: Content is Protected!