15 વર્ષની દીકરી બધા લોકો પાસેથી મદદ માંગી રહી હતી, એક વ્યક્તિએ તેને પૂછ્યું આવું કેમ કરી રહી છે તો કારણ જાણીને તે વ્યક્તિ પણ…

અમેરિકામાં બનેલી આ સત્ય ઘટના છે ખરેખર હૃદય કંપાવી નાખે એવી આ સ્ટોરીમાંથી ઘણું શીખવા મળે છે. છેલ્લે સુધી વાંચજો…

એક ૩૫ થી ૪૦ વર્ષનો વ્યક્તિ દરરોજની જેમ આજે પણ એક નાનકડા એવા કૅફે માં પોતાનું ભોજન લેવા માટે રોકાયો. એ વ્યક્તિ દરરોજ પોતાના ઘરથી દૂર નોકરી કરવા માટે અપડાઉન કરતો, આ વ્યક્તિ પોતાનો બપોરનો lunch કાયમ એ જ જગ્યાએ લેવાનો આગ્રહ રાખતો. કારણકે એ cafe તેની ઓફિસથી પણ નજીક હતું. અને ઘણા સમયથી ત્યાં જતા હોવાથી તેના માલિક પણ તેના મિત્ર જેવા બની ગયા હતા.

error: Content is Protected!