15 વર્ષની દીકરી બધા લોકો પાસેથી મદદ માંગી રહી હતી, એક વ્યક્તિએ તેને પૂછ્યું આવું કેમ કરી રહી છે તો કારણ જાણીને તે વ્યક્તિ પણ…

અમેરિકામાં બનેલી આ સત્ય ઘટના છે ખરેખર હૃદય કંપાવી નાખે એવી આ સ્ટોરીમાંથી ઘણું શીખવા મળે છે. છેલ્લે સુધી વાંચજો…

એક ૩૫ થી ૪૦ વર્ષનો વ્યક્તિ દરરોજની જેમ આજે પણ એક નાનકડા એવા કૅફે માં પોતાનું ભોજન લેવા માટે રોકાયો. એ વ્યક્તિ દરરોજ પોતાના ઘરથી દૂર નોકરી કરવા માટે અપડાઉન કરતો, આ વ્યક્તિ પોતાનો બપોરનો lunch કાયમ એ જ જગ્યાએ લેવાનો આગ્રહ રાખતો. કારણકે એ cafe તેની ઓફિસથી પણ નજીક હતું. અને ઘણા સમયથી ત્યાં જતા હોવાથી તેના માલિક પણ તેના મિત્ર જેવા બની ગયા હતા.

આજે પણ દરરોજની જેમ તેને ભોજન નો ઓર્ડર કર્યો, એવામાં એનું ધ્યાન બારી પર ગયું બારીની બહાર તેની નજર ગઈ ત્યારે તેને જોયું કે cafe ના દરવાજા પાસે એક લગભગ પંદરથી સોળ વર્ષની છોકરી ત્યાં બેઠી બેઠી બધા ત્યાંથી પસાર થઇ રહેલા લોકો પાસેથી મદદ માંગી રહી હતી. અને તે તેના હાથમાં કશુ પકડીને ત્યાં બેઠી હતી.

error: Content is Protected!