શું ખુશી ખરીદી શકાય? જવાબ છે બિલકુલ, જાણો કઈ રીતે

બહારની બારીમાંથી સામે દરિયાનો સુંદર નજારો જોઇ રહ્યા હતા, સૂર્યપ્રકાશ બારી માંથી પસાર થઈને અંદર સોનાના વરખ ચડાવેલી માર્બલ ની ડાઇનિંગ ટેબલ પર પડી રહ્યો હતો. સૂર્યપ્રકાશ પડવાથી એ સોનાનું ડાઈનીંગ ટેબલ પહેલા કરતા પણ વધારે ચમકી રહ્યું હતું, એ ડાઇનિંગ ટેબલ પર સામે ચાંદીના વાસણો પડ્યા હતા. અને પરિવાર ત્યાં આવી અને ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેઠો.

error: Content is Protected!