રાજાને બે વ્યક્તિએ એક જ સરખી વાત કરી તેમ છતાં એક વ્યક્તિને સોનામહોરો આપી તો બીજાને જેલભેગો કરી દીધો કારણકે…

એક વખત એક રાજા ને સપનું આવ્યું કે તેના બધા દાંત અચાનક તૂટી ગયા અને તેના મોઢામાં આગળનો એક મોટો દાત જ બચ્યો હતો. રાજા ને થયું કે આ સપનાનો શું મતલબ હશે એટલે સવારે રાજાએ દરબારમાં પોતાનું સપનું સંભળાવજો અને તેનું ફળ શું હશે.

કોઈને ફળાદેશ ખબર તો નહોતી પરંતુ મંત્રીઓ એવી સલાહ આપી કે આપણે સપનાના વિશેષજ્ઞો ને બોલાવીને આ સપનાનો ફળાદેશ પૂછવો જોઈએ. એટલે રાજ્યમાં એવી જાહેરાત કરવામાં આવી કે જે પણ કોઈ, વિદ્વાન, જ્ઞાની રાજા અને તેના સપના નું પરિણામ જણાવશે તેને યોગ્ય ઇનામ આપવામાં આવશે.

આખા રાજ્યમાં આ સમાચાર પ્રસરી ગયા એટલે ઘણા લોકો દરબારમાં આવ્યા પરંતુ રાજાને કોઈના પણ જવાબ થી સંતોષ થયો નહીં.

એક દિવસ એક વિદ્વાન માણસ દરબારમાં આવ્યો જેને કાશીથી પોતાની શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી હતી દરબાર માં આવીને કહ્યું મહારાજ હું તમારા સપના નો સાચો ફળાદેશ જણાવી શકું છું. રાજા સહિત તમામ દરબારીઓ એ વ્યક્તિ તરફ કુતૂહલથી જોવા લાગ્યા. રાજાએ પોતાનું સપનું સંભળાવ્યું અને પછી કહ્યું કે જણાવો ભાઈ મારા આ સપનાનો શું ફળાદેશ હોઈ શકે છે?

error: Content is Protected!