એક ગરીબ માણસનું મકાન પડી ગયું તો તે બધાને મીઠાઈ આપવા લાગ્યો, એક ભાઈએ પૂછ્યું અરે ભાઈ આવું કેમ કરો છો? તો તેને જવાબ આપતા કહ્યું…

એક ગરીબ માણસ ખૂબ જ મહેનત થી પૈસા કમાતો હોય છે, અને તેને ગરીબી એટલી હદે ખરાબ હતી કે સાંજે જમવામાં શું બનશે તેના માટે પણ તે નિશ્ચિત ન હતો, કારણકે દરરોજ સવારથી લઇને સાંજ સુધી તે જે કામ કરે છે એમાંથી જેટલા પૈસા મળે તો નક્કી થાય કે સાંજે તે જમશે કે નહીં, સમય વીતતો ગયો એમ ધીમે ધીમે તેની પ્રગતિ થવા લાગી.

error: Content is Protected!